Välkommen till GreveGruppen Omvårdnad AB!

Vi bedriver verksamheter inom vård och omsorg,
med inriktning på LSS.


Om företaget

Grevegruppen Omvårdnad AB erbjuder personer med funktionsnedsättning bostad med särskild service, enligt LSS § 9.9, samt daglig verksamhet, enligt LSS § 9.10.

Vision

Vi sätter individen i centrum och ger möjlighet till delaktighet, trygghet och självständighet.

Vi gör detta genom att tillgodose kontinuitet, struktur och kompetent personal i våra verksamheter.

Vi vill bemöta alla på ett respektfullt sätt, främja jämlikhet och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Tillstånd

Grevegatans gruppboende har tillstånd för alla 3 personkretsar i LSS lagen, med i första hand inriktning på personkrets 1.

Vendelvägens Gruppboende har tillstånd för personkrets 1.

Vid Grevens Dagliga Verksamhet i Tierp, har vi tillstånd för personkrets 1 och 2.

Personal

Vi har flerårig erfarenhet inom olika områden och verksamheter enligt LSS och SoL.

Vi har varierande utbildningar inom omvårdnad, omsorg, vård, sjukvård, behandlingsassistent, KBT, ART och MI (motiverande samtal).

Våra verksamheter

GreveGruppen Omvårdnad AB erbjuder i Tierp samt Örbyhus, bostad med särskild service och daglig verksamhet, enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Grevegatans Gruppboende är beläget på: Grevegatan 22, i Tierp.

Vendelvägens gruppboende på: Vendelvägen 10, i Örbyhus.

I dessa två gruppboenden har var och en sin egen lägenhet, med gemensamhets utrymmen i direkt anslutning till lägenheterna.

Daglig verksamhet bedrivs i Ersta, ungefär 2 km norr om Tierp.

Medarbetare & Kontakt

Senaste nytt

  • 2016-11-11 08:51

    NYHETER!

    VI HAR EN LEDIG PLATS PÅ VÅR GRUPPBOSTAD I TIERP!

    info

VD samt Verksamhetschef för Vendelvägens gruppbostad och Grevens Dagliga Verksamhet
Elisabeth Haag
elisabeth.haag@grevegruppen.se
0707-865001

Ekonomiansvarig
Jacob Sjöstrand
j.sjostrand@grevegruppen.se
0707-335622

Fastighetsansvarig
Mathias Lindberg
m.lindberg@grevegruppen.se
0700-909929

Vice VD samt enhetschef för Grevegatans gruppbostad
Jakob Christiernin
j.christiernin@grevegruppen.se
0762-900972